આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ – આવી રીતે સુધારી આ સંસ્થાએ ગરીબોની દિવાળી..!


P_20171019_091453

દિવાળીના ટાણે સૌ કોઈના ઘરે અવનવી મીઠાઈ અને નાસ્તાની ભરમાર થઈ જાય છે. કયો નાસ્તો ખાવો અને કયો ના ખાવો ત સવાલ ઉઠતો હોય છે, પરંતુ ગરીબોના ઘરમાં મિઠાઈની ભરમાર તો શું, મિઠાઈનો એક કટકો પણ નથી હોતો તેમના માટે દિવાળી કે સામાન્ય દિવસ બધુ સરખુ જ હો છે, ત્યારે ઉમરેઠની જીવન આધાર સેવા સંકુલ દ્વારા નગરના ગરીબ અને વયોવૃધ્ધ એકલવાયું જીવન જીવતા લોકોના મુખ પર સ્મીથ લાવવા અને દિવાળીમાં તેઓ પણ સારો નાસ્તો અને મિઠાઈ નો આનંદ લઈ શકે તે હેતુ થી મિઠાઈ અને નાસ્તાનું વિનામુલ્યે વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જીવન આધાર સેવા સંકુલના હરિવદનભાઈ શાહએ જણાવ્યું હતુ કે, દિવાળી પર્વને ધ્યાનમાં રાખી ગરીબોને ઘરે ઘરે જઈ સ્વહસ્તે મિઠાઈ અને નાસ્તાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે, જેને કારણે ગરીબોના મુખ પર સ્મીત આવી ગયું હતું. 

One response to “ઉમરેઠ – આવી રીતે સુધારી આ સંસ્થાએ ગરીબોની દિવાળી..!

  1. YASH CHETANKUMAR GANDHI October 19, 2017 at 6:15 pm

    Very good work. Keep it up.

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: