આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ર્ડો.પ્રકાશ શાહ (બાયડ) રચિત ભજન સંગ્રહ – સંજીવની

O SHREENATH JI AAVJO TAME..

SHREENATH JI JAGMAGTA TARALA

YAMUNA JAL MA KESAR

YAMUNA JI MAHAPRABHU JI

MANE PYARU LAGE SHREE JI TARU DHAM

KISI NE MERA SHYAM DEKHA

%d bloggers like this: