આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Monthly Archives: December 2018

બેસણું


IMG-20181219-WA0002 (1)અમારા માતૃશ્રી શુશીલાબેન નવનીતલાલ શાહ ૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ શ્રીજી ચરણ પામ્યા છે.

સદગતનું બેસણું તા.૨૯.૧૨.૨૦૧૮ને શનિવારના રોજ રાખેલ છે.

સ્થળ – દશા ખડાયતાની વાડી, ચોકસી બજાર, ઉમરેઠ
સમય – સવારે ૯.૩૦ થી ૧૦.૩૦

લી.

તરૂણકુમાર નવનીતલાલ શાહ – મો.૯૪૨૯૬૬૭૨૭૭૭
જીતેન્દ્રકુમાર નવનીતલાલ શાહ – મો.૯૪૦૮૬૬૬૨૨૫
અમીષકુમાર નવનીતલાલ શાહ – મો. ૯૮૨૪૨૫૧૪૬૨

%d bloggers like this: