આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Monthly Archives: February 2017

HOW TO UNLOCK THE EXAM LOCK


// SHREE GIRIRAJ DHARAN KI JAY //

DO NOT AFRAID OF EXAM OR DON’T TAKE EXAM AS BURDEN BECAUSE HEAR IS THE SOLUTION

ukys_logojciUMRETH KHADAYATA YUVA SANGHATHAN ( #UKYS ) AND JCI ANAND ORGANIZE SPECIAL TRAINING PROGRAMME FOR STUDENTS OF  10th AND 12th BOARD

HOW TO UNLOCK THE EXAM LOCK

SPEAKER : Dr. BHAUTIK A.PATEL

(Ph.d IN COMMERECE, M.COM ADVANCE ACCOUNT & AUDITING,

MASTER OF PHILOSOPHY (UNI 1st) )

DATE – 19/02/2017 TIME – 10 AM TO 12 AM –

VANUESENIOR CITIZEN HAL, ODE BAZAR – UMRETH

બેસણું – જયંતિલાલ (મંગુભાઈ) ચંદુલાલ શાહ (આગરવાવાળા)


                          બેસણું

mangubhai                    સખેદ જણાવવાનું કે, મારા પિતાજી                       જયંતિલાલ (મંગુભાઈ) ચંદુલાલ શાહ (આગરવાવાળા)
તા.૧૧.૨.૨૦૧૭ ને શનિવાર ના રોજ શ્રીજીચરણ પામ્યા છે.
  સદગતનું બેસણું તા.૨૩.૨.૨૦૧૭ને ગુરૂવારના રોજ રાખેલ છે.
સમય – સવારે ૯ થી ૧૦ કલાકે
સ્થળ – દશા ખડાયતાની વાડી, ચોકસી બજાર – ઉમરેઠ

  – આગરવાવાળા પરિવાર – 

મિતેષકુમાર જયંતિલાલ શાહ

           ભરતકુમાર ચંદુલાલ શાહ
                                           અર્પણ મિતેષકુમાર શાહ  

              પરમ મિતેષકુમાર શાહ

                                               સબંધીત ફર્મ – મહીસાગર ટ્રેડર્સ,માર્કેટયાર્ડ- ઉમરેઠ

                                                ફોન નંબર – ૯૪૦૮૭ ૪૪૯૨૬ અને ૯૯૭૯૫ ૧૫૭૨૬

%d bloggers like this: