આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ નો સોસાયટી વિસ્તાર એલ.ઇ.ડી લાઇટ થી ઝગમગશે.


light

ગુજરાત સરકારની સ્કીમ એનર્જી સેવીંગ સ્કીમના લંક્ષાકને પુરો કરવા વિજળી બચાવો અભિયાન અંતર્ગત ઉમરેઠ નગરની વિવિધ સોસાયટીઓમાં એલ.ઈ.ડી સ્ટ્રીટ લાઈટો નાખવામાં આવનાર છે. નગરપાલિકા દીવા-બત્તી કમીટીના ચેરમેન કનુભાઈ શાહ દ્વારા ધનલક્ષ્મી સોસાયટીમાં શ્રીફળ વધેરી સદર કાર્યની શરૂઆત કરી હતી. આ પ્રસંગે ઉમરેઠ નગરપાલિકાના શાશક પક્ષના નેતા હર્ષ શહેરાવાળા, હેમાલીબેન શુક્લ તેમજ લાઈટ વિભાગના નિતિનભાઈ પટેલ ઉપસ્થીત રહ્યા હતા. કનુભાઈ શાહએ જણાવ્યું હતુ કે આવનારા દિવસોમાં વિજળી ની બચત થશે અને નગરની વિવિધ સોસાયટીઓ એલ.ઈ.ડી સ્ટ્રીટ લાઈટ થી ઝગમગ થશે.

Advertisements

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: