આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અવસાન નોંધ / સ્મશાનયાત્રા


post

ઈન્દુબેન મધુસુદનભાઈ શહેરાવાળા

શૈલેષભાઈ / દિલીપભાઈ (પોસ્ટવાળા) ના માતૃશ્રી ઈન્દુબેન મધુસુદનભાઈ શહેરાવાળા નું આજે તા.૩૧.૭.૨૦૧૭ને સોમવારના રોજ દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. સદગતની સ્મશાન યાત્રા આવતી કાલે તા.૧.૮.૨૦૧૭ને મંગળવારના રોજ સવારે ૭.૩૦ કલાકે તેઓના નિવાસ સ્થાન પોસ્ટ ઓફિસના ખાંચા, ઓડ બજાર ઉમરેઠ ખાતે થી નિકળશે.

 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: