આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

સંતરામ વડીલોના વૃંદાવન દ્વારા તેજસ્વી તારલાઓનો સન્માન સમારોહ યોજાયો.


e_nam01 E_NAM03

ઉમરેઠ સંતરામ વડીલોના વૃંદ દ્વારા નગરના તેજસ્વી તારલાઓનો સન્માન સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ સમયે સંસ્થાના વડીલોના પૂત્ર પૌત્રીઓ કે જેઓ શાળા-કોલેજ કે ઉચ્ચ અભ્યાસમાં સારા માર્ક સાથે ઉત્તર્ણીય થયા હોય તેઓનો સન્માનીત કરવામાં આવ્યા હતા અને પ્રોત્સાહક ઈનામો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે ઉમરેઠ સંતરામ મંદિરના મહંત શ્રી ગણેશદાસજી મહારાજ, કમલભાઈ પેઈન્ટર, સહીત અગ્રણીઓ ઉપસ્થીત રહ્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: