આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ બ્રહ્મકુમારી ઈશ્વરીય વિદ્યાલય દ્વારા યોગના મહત્વ અંગે વ્યખ્યાનનું આયોજન.


ઉમરેઠ પ્રજાપિતા બ્રહ્મકુમારી ઈશ્વરીય વિદ્યાલય દ્વારા આંતરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગ રૂપે આંતરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ્ની પૂર્વ સંધ્યાએ તા.૨૦ જૂન સાંજે ૭ કલાકે પીસ પાર્ક ઉમરેઠ ખાતે યોગના મહત્વ અંગે વ્યખ્યાનનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

આ અંગે ઉમરેઠ પ્રજાપિતા બ્રહ્મકુમારી ઈશ્વરીય વિદ્યાલયના બ્ર.કુ.નીતાબેનએ જણાવ્યું હતુ કે જીવનમાં યોગનું ખુબજ મહત્વ છે, હાલના ઝડપી યુગમાં રોજબરોજની દોડધામમાં લોકો પોતાના સ્વાસ્થય અંગે કાળજી લેતા નથી ત્યારે યોગ દ્વારા લોકો સ્વાસ્થય સુખ પામી શકે તે હેતુ થી યોગનું જીવનમાં મહત્વ સમજાવવા માટે બ્રહ્મકુમારી વિદ્યાલય ઉમરેઠ દ્વારા યોજવામાં આવેલ શિબિરમાં મુખ્ય વક્તા પદે મુંબઈના બ્ર.કુ.પ્રો.ઈ.વી સ્વામીનાથન ખાસ ઉપસ્થિત રહી લોકોને માર્ગદર્શન પૂરુ પાડશે.સદર શિબિરનો લાભ લેવા માટે ઉમરેઠ બ્ર.કુ.ઈશ્વરીય વિદ્યાલયના સંચાલકો દ્વારા એક યાદીમાં જણાવવામાં આવેલ છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: