આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ રેલ્વે સ્ટેશન પર રીઝર્વેશન સુવિધા આપવાની માંગ


અંગ્રેજોના જમાનામાં જ ઉમરેઠને રેલ્વે સ્ટેશનની સુવિધા મળી ગઈ હતી, પર્ંતુ ઉમરેઠનું રેલ્વે સ્ટેશન વર્ષો થી જે તે સ્થિતિ માંજ હોવાને કારણે નગરજનો માટે રેલ્વે સ્ટેશન શોભાના ગાઠીયા સમાન બની ગયું છે. ઉમરેઠ રેલ્વે સ્ટેશન પર રીઝર્વેશનની સુવિધા પણ ન હોવાને કારણે ઉમરેઠ સહીત આજૂ બાજૂના ગામના લોકોએ ડાકોર અથવા આણંદ સુધી રીઝર્વેશન કરવા લાંબા થવું પડે છે. આણંદ અને ડાકોર રેલ્વે સ્ટેશન પર લોકલ લોકો પહેલેથી રીઝર્વેશન માટે લાઈનમાં હોવાને કારણે બહારથી જતા લોકોએ નિરાશ થવાનો વારો આવે છે. જો ઉમરેઠમાં રેલ્વે રીઝર્વેશનની સુવિધા આપવામાં આવે તો ઉમરેઠ સહીત આજૂબાજૂના ૪૨ ગામડાના લોકોને સદર સુવિધાનો લાભ મળી શકે તેમ છે આ ઉપરાંત લોકોનો સમય અને પૈસાનો પણ બચાવ થઈ શકે છે. ભૂતકાળમાં ઉમરેઠને રેલ્વે રાજ્યમંત્રી સાંસદ સભ્ય તરીકે પણ સાંપડ્યા હતા પરંતુ ઉમરેઠ રેલ્વે સ્ટેશનમાં સુવિધામાં કોઈ પણ વધારો થયો ન હતો. હાલમાં ઉમરેઠ પાસે રાજ્ય સભાના સાંસદ તેમજ લોક સભાના સાંસદ છે ત્યારે ઉમરેઠના રેલ્વે સ્ટેશનને સુવિધાજનક બનાવવા માટે કોઈ નક્કર પગલા ભરે તેમ પ્રજાજનો લાગણી સાથે માગણી પ્રગટ કરી રહ્યા છે. વધુમાં ઉમરેઠ રેલ્વે સ્ટેશન માત્ર આણંદ અને ગોધરા સાથે જ સીધી જોડાયેલ છે, અમદાવાદ જવા માટે એક ટ્રેન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે પણ તેનો સમય અટપટો હોવાને કારણે વહેપારી વર્ગ તેનો ઉપયોગ કરે તેમ નથી. આ ઉપરાંત ઉમરેઠ થી વડોદરા માટે પણ સીધી ટ્રેન સેવા શરૂ કરવામાં આવે તેવી લોકો લાગણી પ્રગટ કરી રહ્યા છે.

2 responses to “ઉમરેઠ રેલ્વે સ્ટેશન પર રીઝર્વેશન સુવિધા આપવાની માંગ

  1. Satish Gabhawala December 21, 2014 at 10:08 pm

    I full heartedly support your suggestion. I have Lalsinh contact info. Please post Jayantbhais contact info and also Bhusan Baha’is info. I will write a letter of request.
    Satish Gabhawala

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: