આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ ડાકોર માર્ગ પર આવેલ પુલ્હાશ્રમ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે શિક્ષક દિવસની ઉજવણી


pulhashram

ઉમરેઠ ડાકોર માર્ગ ખાતે આવેલ પુલ્હાશ્રમ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે શિક્ષક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. શિક્ષક દિવસ નિમિત્તે વિદ્યાર્થીઓ જાતે શિક્ષક બની અન્ય વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપ્યું હતું અને એક દિવસ શિક્ષક બનવાનો અહેસાસ કર્યો હતો. સિનિયર કે.જી અને જૂનિયર કે.જીના બાળકોને શાળાની વિદ્યાર્થીની શીવાંગી પટેલ અને પૂર્વી પટેલે શિક્ષક આપ્યું હતુ તેમજ શિક્ષક દિવસનું મહત્વ સમજાવ્ય્ં હતું. પોતાની સાથે જ ભણતા સહપાઠીઓને શિક્ષક તરીકે જોતા વિદ્યાર્થીઓમાં પણ અનેરો આનંદ છવાઈ ગયો હતો. આ પ્રસંગે શાળાના આચાર્ય સાહૂસાહેબ તેમજ શિક્ષકોએ વિદ્યાર્થીઓની પ્રશંશા કરી હતી અને તેઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: