આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં ધારાસભ્યશ્રીના કાર્યાલયનો આરંભ


ઉમરેઠ વિધાનસભા મતવિસ્તારના ધારાસ્ભ્યશ્રી જયંતભાઈ પટેલ (બોસ્કી)નું ઉમરેઠ ખાતે કાર્યાલત તાજેતરમાં અમિતભાઈ ચાવડાના હસ્તે ખુલ્લુ મુકવામાં આવ્યું હતું. આ અંગે જયંતભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતુ કે ઉમરેઠ મત વિસ્તાર માંથી ચુંટાયા બાદ ઉમરેઠના મતદારોને રજૂઆતો કરવા માટે છેક ચિખોદરા સુધી ન જવું પડે તે હેતું થી ઉમરેઠ ખાતે એફ.આર.ની ખરી પાસે, જલારામ સોસાયટી માર્ગ પર કાર્યાલય ખુલ્લુ મુકવામાં આવ્યું છે જે સવારે ૯ થી ૫ કલાક સુધી ખુલ્લુ રહેશે તેઓએ પ્રજાજનોને પોતાના પ્રશ્નો કાર્યલય ખાતે રજૂઆત કરવા જણાવેલ છે. ધારાસભ્યનું કાર્યાલય ઉમરેઠ ખાતે શરૂ થતા નગરજનોએ આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: