આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ-સારસા-વાસદ માર્ગનું ખાતમહૂર્ત કરાયું.


 ઉમરેઠ તાલુકામાં માર્ગ બનાવવા માટે વલ્ડ બેન્કની સહાય મળી હોવાનો પ્રથમ ઐતિહાસીક કિસ્સો – જયંતભાઈ પટેલ (બોસ્કી)

વિશ્વના દેશોમાં રસ્તા,પાણી સહીત સ્વાસ્થય સેવાઓ સારીરીતે ઉપલબ્ધ બને તે માટે વલ્ડબેન્ક દ્વારા ફંડ વાપરવામાં આવે છે, આ અંગે ઉમરેઠના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલ(બોસ્કી) દ્વારા ઉમરેઠ થી વાસદ વાયા સારસા માર્ગને નવો બનાવવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જેના પગલે વલ્ડબેન્કના મી.થોમસ દ્વારા ઉમરેઠ મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલ(બોસ્કી)ની રજૂઆતની સમીક્ષા કરી સદર માર્ગને બનાવવા માટે રૂ.૧૧૦ કરોડની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરી હતી, સદર માર્ગના કામને શરૂ કરવા માટે જયંતભાઈ પટેલ(બોસ્કી) દ્વારા પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી જેથી હવે આ માર્ગનું કામ ટુંક સમયમાં શરૂ થયે. આજે ઉમરેઠ ઓડ ચોકડી પાસે ઉમરેઠ ગણેશદાસજી મહારાજના હસ્તે ઉમરેઠ વાસદ વાયા સારસા માર્ગનું ખાતમહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ઉમરેઠ મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલ, ઉમરેઠ નગરપાલિકાના પ્રમુખ સંજય પટેલ ઉપ પ્રમુખ અલ્તાફભાઈ મલેક પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

જયંતભાઈ પટેલ (બોસ્કી)એ જણાવ્યું હતુ કે, ઉમરેઠ તાલુકામાં સૌ પ્રથમ વખત રસ્તા માટે વલ્ડ બેન્ક દ્વારા ગ્રાન્ટ પાસ કરાવી હોવાનો આ પ્રથમ કિસ્સો છે, તેઓએ ઉમેર્યું હતુ કે મારા શાસનના પાંચ વર્ષ દરમ્યાન હું ઉમરેઠ તાલુકામાં રસ્તા સહીત માળખાગત સુવિધાને લગતા કાર્યોને અગ્રીમતાઆપી કામ કરી રહ્યો છું, તેઓના ધારાસભ્ય બન્યા બાદ લગભગ ૧૫ મહીનાના સમયગાળામાં જ તેઓ દ્વારા લગભગ ૨૧૦ કરોડની રસ્તા બનાવવા માટેની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરાવી છે. આગામી સમયમાં ઉમરેઠ તાલુકામાં વિકાસ કાર્યોના આયોજનની રૂપરેખા અંગે ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતુ કે ગામડામાં ઈન્દીરા નગરીનો વિકાસ કરવાનું તેઓનું આયોજન છે ગરીબ અને પછાત વર્ગના લોકો જેઓ ઈન્દીરા નગરીમાં રહેતા હોય છે તેઓને માળખાગત સુવિધા મળે તે માટે રસ્તા,પાણી અને સ્વાસ્થય સેવા માટે આગામી સમયમાં આયોજન કરવામાં આવશે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: