આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ વીશા ખડાયતા જ્ઞાતિનો સ્નેહ-મિલન સમારોહ યોજાયો.


20k

ઉમરેઠ વીશા ખડાયતા જ્ઞાતિનો સ્નેહ મિલન સમારોહ અત્રે નાસિકવાળા હોલ ખાતે યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે ઉમરે સહીત બહારગામ વસતા વીશા ખડાયતા જ્ઞાતિના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે જ્ઞાતિના તેજસ્વી તારલાઓનું વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતુ અને ઈનામો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા ઉલ્લેખનીય છે કે ઉમરેઠ વીશા ખડાયતા જ્ઞાતિ દ્વારા દર વર્ષે લાભપાંચમના દિવસે સ્નેહ મિલન સમારોહ યોજવામાં આવે છે. સદર સમારોહને સફળ બનાવવા માટે જ્ઞાતિના યુવા કાર્યકરોએ જહેમત ઉઠાવ હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: