આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ ખાતે આગવી ૧૦૮ વાન મુકવા ધારાસભ્યએ રજૂઆત કરી


ઓડ,પણસોરા અને ડાકોરની ૧૦૮ વાન ઉપર ઉમરેઠના લોકોને નિર્ભર રહેવું પડે છે.

ઉમરેઠમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી ૧૦૮ વા ન ઉભી રહેતી હોવાને કારણે ઈમરજન્સીના સમયમાં લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. ખાસ કરીને ગંભીર અકસ્માતના સમયે જ્યારે એક-એક મિનિટ મહત્વની હોય ત્યારે ઉમરેઠ વિસ્તારમાં ૧૦૮ વાન ન ઉભી રહેતી હોવાને કારણે ઓડ,પણસોરા કે પછી ડાકોરથી ૧૦૮ વાન મોકલવામાં આવે છે, આવા સમયે ૧૫ થી ૨૦ મિનિટ જેટલો સમય થઈ જાય છે, જો આજ ૧૦૮ વાન ઉમરેઠમાં જ ઉપલબ્ધ હોય તો તે માત્ર ૫ મિનિટ થી પણ ઓછા સમયમાં ઘટના સ્થળે પહોંચી જાય છે. જો ઉમરેઠ ખાતે અલગથી ૧૦૮ ઈમરજ્ન્સી વાન મુકવામાં આવે તો ઉમરેઠના ૪૨ ગામડાને પણ તેનોપ લાભ મળી શકે તેમ છે. આ અંગે ઉમરેઠના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલને નગરના કેટલાક સજ્જનો દ્વારા રજૂઆત કરતા તેઓએ તુરંત મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ ગુજરાત રાજ્યના સ્વાસ્થય મંત્રી નિતિન પટેલને લેખિત રજૂઆત કરી ઉમરેઠમાં આગવી ૧૦૮ ઈમરન્સીવાન ઉપલબ્ધ કરવા ચક્રોગતિમાન કર્યા છે,જેથી આવનારા સમયમાં ઉમરેઠના લોકો પોતાને ઝડપી ૧૦૮ ઈમરજન્સીવાનનો લાભ મળશે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: