આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

આ વર્ષની પહેલી પોસ્ટ…


ઉમરેઠ ખાતે નાના બાળકોએ નવા વર્ષની ઉજવણી કરી હતી. નાના બાળકોને સાન્ટાએ અવનવી ગીફ્ટ આપી તેઓને મનોરંજન પૂરુ પાડ્યુ હતું. નાન બાળકોએ ઉત્સાહભેર નવા વર્ષને આવકાર આપી મોજ મસ્તી કરી હતી.

One response to “આ વર્ષની પહેલી પોસ્ટ…

  1. Manoj Shah January 1, 2013 at 8:20 pm

    Vivek, Great Begining, you need to add some widht at middle for parfect santa.

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: