આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Tag Archives: whatsapp for PC and laptop

તમારા લેપટોપ કે કોમ્યુટરમાં whatsapp મેસેન્જર ડાઊનલોડ કરો.


whatsappથી ફોટા,વિડીયો,ઓડીયો, પણ અન્ય વ્યક્તિના મોબાઈલમાં સરળતાથી મોકલી શકાય છે, જેને કારણે હાલમાં આ મેસેન્જર યુવાધનમાં ખુબજ લોકપ્રિય છે. તમામ લોકો પોતાના મોબાઈલમાં whatsapp મેસેન્જર ડાઊનલોડ કરે જ છે અને પોતાના મિત્રો અને પરિવારના લોકોની સાથે પોતાના ફોટા અને વિડીયોની આપ-લે કરે છે. whatsapp મેસેન્જર હવે માત્ર મોબાઈલ પુરતું સિમિત નથી હવે તે તમારા લેપટોપ કે કોમ્યુટરમાં પણ ડાઊનલોડ કરી શકાય છે. તમારા લેપટોપ કે કોમ્યુટરમાં whatsapp મેસેન્જર ડાઊનલોડ કરવા માટે નીચેની પ્રક્રિયા અનુસરો.

(૧) સૌ પ્રથમ તમે http://www.bluestacks.com/ વેબસાઈટ ઓપન કરો ત્યાર બાદ તમારી ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ સિલેક્ટ કરી BlueStacks તમારા કોમ્યુટર કે લેપટોપમાં ડાઊનલોડ કરો.

(૨) ઈન્સ્ટોલેશન પૂર્ણ થયા બાદ BlueStacks ઓપન કરો.

(૩) BlueStacks ઓપન કરી જમની બાજૂ ખૂણામાં “સર્ચ” ઓપશન દેખાશે ત્યાં whatsapp સર્ચ કરો, જ્યાં તમને whatsappનો આઈકોન દેખાય એટલે ઈન્સ્ટોલ ઉપર ક્લિક કરો.

ઉપરોક્ત સ્ટેપ અનુસરવાથી whatsapp એપ્લીકેશન સફળતાપૂર્વક તમારા કોમ્યુટરમાં ડાઊનલોડ થઈ જશે. હવે,

(૪) BlueStack Programમાં whatsapp ઓપન કરો.

(૫) તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો.

(૬) થોડી જ ક્ષણોમાં તમારા મોબાઈલમાં એસ.એમ.એસ દ્વારા એક ૬ આંકડાનો નંબર આવશે જે વેરીફીકેશન કોડ તરીકે દાખલ કરો. ( જો એસ.એમ.એસ કદાચ ન આવે તો કોલ મી ઓપશન ઉપર ક્લિક કરો જેથી તમારા મોબાઈલ ઉપર ફોન આવશે અને તમને વેરીફીકેશન નંબર આપશે.)

(૭) વેરીફેકેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાની સાથે તમે તમારા કોમ્યુટરમાં whatsappનો આનંદ મેળવી શકો છો.

%d bloggers like this: