આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Tag Archives: VARSAD MA FARAVA NI MAJA

ઉમરેઠમાં વરસાદ..


વરસાદમાં ફરવા જવાનું હોવાથી વધુ લખતો નથી ક્ષમા કરશો…

(ફોટો – ઉર્વેશ પટેલ અને રીતેશ કાછીયા.પટેલ)

%d bloggers like this: