આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Tag Archives: navu nanakiya varas

નવા નાણાકિય વર્ષની હાર્દિક શુભેચ્છા


તમામ મિત્રો અને સ્વજનોને નવા નાણાકિય વર્ષની હાર્દિક શુભેચ્છા..

આ નવા નાણાકિય વર્ષમાં તમારી જૂની ઉઘરાણી પાછી મળે.

તમારી પાસે કોઊ ઉધાર માગે નહી (મારા સિવાય).

તમારા શેઠ તમારો પગાર વધારે, જો તમે શેઠ હોવ તો તમારા કર્મચારીઓ તમારી પાસે પગાર વધારાની માગણી ન કરે..!

તમારે લોન લેવાની જરૂર ન પડે અને પડે તો જલ્દી એપ્રુવ થઈ જાય.

તમારા બેંક ખાતાની જમા બાજૂ ઝગમગતી રહે.

તમારી આવક વધે ને ખર્ચા ઘટે.

 હું ક્યારે પણ ઉધાર માગું તો તમારું દિલ ક્યારે ન ખચકાય.

 તેવી દીલના છેક તળીયેથી શુભેચ્છા…

%d bloggers like this: