આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Tag Archives: jayant patel bosky office karyalay

ઉમરેઠમાં એન.સી.પીનું કાર્યાલય ખુલશે.


જયંતભાઈ પટેલ(બોસ્કી) રૂબરૂ સવારે ૯ થી ૧૨ મળી શકશે.

જયંતભાઈ પટેલ(બોસ્કી)

જયંતભાઈ પટેલ(બોસ્કી)

ઉમરેઠમાં ભાજપ અને એન.સી.પી દ્વારા સારસા મત વિસ્તારના ઉમેદવારોને ટીકીટ ફાળવવામાં આવતા ઉમરેઠ પંથકના નાગરિકો પોતાના પ્રશ્નો અંગે રજૂઆત કરવા માટે સારસા સુધી લાંબા થવું પડશે તેવી અટકળો થઈ રહી હતી પરંતુ એન.સી.પીના સારસા મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતુ કે, ઉમરેઠના નાગરિકોએ પોતાના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવા માટે છેક સારસા કે ચિખોદરા સુધી લાંબા નહી થવું પડે ઉમરેઠ ઓડ ચોકડી પાસે મિરા કોમ્પ્લેક્ષ ખાતે એન.સી.પીની કાયમી ધોરણે ઓફિસ કાર્યરત થશે જ્યાં સવારે ૯ થી ૧૨ સુધી જયંતભાઈ પટેલ(બોસ્કી) રૂબરૂ નગરજનોના પ્રશ્નોને વાચા આપવા હાજર રહેશે. તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતુ કે, તેઓની ગેરહાજરીમાં પણ ઓફિસ કાર્યરત રહેશે અને ઉપસ્થિત તેઓના પ્રતિઓનિધિ સવારે ૧૨ થી ૫ સુધી લોક પ્રશ્નોનુ નિરાકરણ લાવવા કાર્યરત રહેશે જેથી ઉમરેઠની જનતા નિસંકોચ તેઓનો સંપર્ક કરી નગરના વિકાસમાં સહભાગી બની શકે.

%d bloggers like this: