આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Tag Archives: fire station

ઉમરેઠમાં ફાયર સ્ટેશનનું લોકાર્પણ


  • એમ્બ્યુલન્સ તેમજ ફાયર ફાઈટર મુકવા માટે ફાયર સ્ટેશનનું નિર્માણ

ઉમરેઠની રજનીનગર સોસાયટી સામે ફાયર સ્ટેશનનું આજે ઉમરેઠ નગરપાલિકા દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતુ આ સમયે ઉમરેઠ નગરપાલિકાના પ્રમુખ સંજયભાઈ પટેલ, ઉપ-પ્રમુખ અલ્તાફભાઈ મલેક સહીત નગરપાલિકાના કર્મચારીઓ સભ્યો અને નગરજનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે પ્રાસંગિક સંબોધન કરતા વોર્ડ નં.૮ના સભ્ય સુભાષભાઈ શેલતે જણાવ્યું હતુ કે, ભૂતકાળમાં નગરપાલિકાના સત્તાધીશો દ્વારા રાખવામાં આવેલ બેદરકારીને કારણે વિવિધ ગ્રાન્ટો વણવપરાયેલ પડી રહી હતી અને ઉમરેઠ નગર માળખાગત સુવિધાથી વંચિત રહી ગયું હતું, તેઓએ વોર્ડ નં.૮માં રજનીનગર સોસાયટી સામે બનાવેલ ફાયર સ્ટેશન અંગે જણાવ્યું હતુ કે, આ ફાયર સ્ટેશનના નિર્માણથી નગરપાલિકાના ફાયર ફાઈટરને સુગમતાથી મુકવા માટે સવલત મળશે આ ઉપરાંત તેનો રખરખાવ પણ સારી રીતે થઈ જશે, આ ફાયર સ્ટેશનમાં કાયમ માટે એક વ્યવસ્થાપક રહેશે જે આ ફાયર સ્ટેશનની કાળજી રાખશે આ ઉપરાંત ફાયર ફાઈટરના ડ્રાઈવર માટે પણ એક ઓરડીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. ઉમરેઠના વોર્ડ નં.૮માં આકાર પામેલ ફાયર સ્ટેશનમાં એબ્યુલન્સ અને ફાયર ફાઈટર સહીત ઈમરજન્સીમાં ઉપયોગમાં આવનાર ઉપકરો મુકવામાં આવશે આ વિસ્તારથી ગામના તમામ વિસ્તારોમાં સહેલાઈથી પહોંચી શકાતું હોવાથી નગરજનોને આ ફાયર સ્ટેશનથી સુગમતા રહેશે જેથી ઉમરેઠના નગરજનોએ પાલિકાનાપ્રમુખ સંજયભાઈ પટેલના સદર કાર્યની પ્રશંશા કરી હતી.

%d bloggers like this: