આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Tag Archives: devang maheta jitendra joshi vivek doshi aapnuumreth bordi faliya

દેવાંગ મહેતા – મહામાનવથી વિશેષ


દેવાંગ મહેતાને હું નજદિકથી જાણતો હતો, તે અમારા પરિવારજન હતા. તેઓએ દેશમાં સોફ્ટવેર ક્ષેત્રમાં અમુલ્ય યોગદાન આપ્યું હતુ અને દૂનિયાના નકશા ઉપર ભારતની છાપ છોડી હતી. દેવાંગ મહેતાના વખાણ કરતા જીતેન્દ્રભાઈ જોષી થાકતા ન હતા. બે-ત્રણ દિવસ પહેલા અનાયસે મૂળ ઉમરેઠના હાલ મણિનગર, અમદાવાદ ઠરીઠામ થયેલા જીતેન્દ્રભાઈ જોષી આજે પણ ઉમરેઠની કેટલીક સામાજિક સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છે તેમજ મણિનગર સિનિયર સીટીઝન ફોરમમાં પણ હોદ્દો ધરાવે છે. તેઓ સાથે દેવાંગ મહેતાની કેટલીક ચર્ચા કરી, હું જે પણ કાંઈ દેવાંગ મહેતા અંગે જાણતો હતો તે તેમને જણાવ્યું અને તુરંત તેમને તેમની બેગ માંથી એક પુસ્તક નિકાળી મને આપ્યું અને કહ્યું તું દેવાંગ મહેતા અંગે જે કાંઈ જાણે છે તેમાં આ પુસ્તક વધારો કરશે.

દેવાંગ મહેતા સિવાય તેઓએ સિનિયર સિટીઝનોને ઉપયોગમાં આવે તેવા પુસ્તક પણ લખેલ છે. જે અંગે વધુ જાણકારી અને પુસ્તક પ્રાપ્ત કરવા તેમનો તમે સંપર્ક કરી શકો છે. દેવાંગ મહેતાના પુસ્તકમાં તેઓના સંપર્ક અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપેલ છે. દેવાંગ મહેતા – મહામાનવથી વિશેષ પુસ્તકની ઉપરોક્ત ઈ-કોપી અંગે પ્રતિભાવો તમે જીતેન્દ્રભાઈ જોષીને પત્ર કે ફોન દ્વારા આપી શકો છો.

%d bloggers like this: