આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Tag Archives: dena bank umreth atm

ઉમરેઠની દેના બેન્ક અને બેન્ક ઓફ બરોડાના એ.ટી.એમ શોભાના ગાઠીયા સમાન..!


પંચવટી વિસ્તારમાં આવેલ દેના બેન્ક તેમજ ખરાદી કોઢ વિસ્તારમાં આવેલ બેંક ઓફ બરોડા એ.ટી.એમ નિયમિત ચાલુ ન હોવાને કારણે એ.ટી.એમ ધારકો પરેશાન થઈ ગયા છે. સદર બેંકોના એ.ટી.એમ બંધ હોવાને કારણે બધો જ લોડ નગરના એસ.બી.આઈના એ.ટી.એમ ઉપર આવી જાય છે અને જ્યારે એસ.બી.આઈના એ.ટી.એમમાં ટેક્નીકલ ખામી આવે છે ત્યારે લોકો વધારે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય છે.

પંચવટી વિસ્તારમાં આવેલ દેના બેન્ક તેમજ ખરાદી કોઢ વિસ્તારમાં આવેલ બેંક ઓફ બરોડા એ.ટી.એમ નિયમિત ચાલુ ન હોવાને કારણે એ.ટી.એમ ધારકો પરેશાન થઈ ગયા છે. સદર બેંકોના એ.ટી.એમ બંધ હોવાને કારણે બધો જ લોડ નગરના એસ.બી.આઈના એ.ટી.એમ ઉપર આવી જાય છે અને જ્યારે એસ.બી.આઈના એ.ટી.એમમાં ટેક્નીકલ ખામી આવે છે ત્યારે લોકો વધારે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય છે.

ઉમરેઠમાં દિવસે દિવસે વહેપાર ધંધા વધી રહ્યા છે. ખાસ કરીને સિલ્ક સિટી ઉમરેઠમાં સાડી બજાર સહીત ચોકસી બજાર તેમજ કંસારા બજારમાં આજકાલ ભારે ગ્રાહકીનો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે. ઉમરેઠ સહીત આજૂબાજૂના ગામના લોકો પણ ઉમરેઠમાં ખરીદી કરવા આવતા હોય છે ત્યારે આવા સમયે નાણાની જરૂર પડે ત્યારે લોકો એ.ટી.એમનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. હાલમાં ઉમરેઠમાં છ એ.ટી.એમ કાર્યરત છે જે પૈકી ત્રણ એસ.બી.આઈના તેમજ એક દેના બેન્ક અને એક બેંક ઓફ બરોડાના એ.ટી.એમ સહીત એક કોર્પોરેશન બેંકના એ.ટી.એમનો સમાવેશ થાય છે.

દેના બેંક ઉમરેઠના પંચવટી વિસ્તારમાં આવેલ છે, આ વિસ્તારમાં દિવસ દરમ્યાન મોટી સંખ્યામાં લોકો અવર જવર કરતા હોય છે. પંચવટી વિસ્તાર નગરના તમામ બજારોથી નજીકમાં આવેલ છે જેથી લોકોને પૈસાની જરૂર પડે ત્યારે પંચવટી વિસ્તારમાં આવેલા દેના બેન્કના એ.ટી.એમ ઉપર પહેલી નજર કરે છે, પરંતુ દેના બેન્કનું એ.ટી.એમ કાયમી ચાલુ ન રહેતુ હોવાને કારણે લોકોએ એસ.બી.આઈના એ.ટી.એમમાં છેક બસ સ્ટેશન કે ભાટપીપળી વિસ્તારમાં જવું પડે છે. આવા સમયે લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય છે. વધુમાં બેન્ક ઓફ બરોડા નગરના ખરાદીની કોઢ વિસ્તારમાં આવેલ છે જેનું એ.ટી.એમ પણ બેન્ક ચાલું હોય ત્યારે જ કાર્યરત હોય છે,બેન્ક ની અંદર એ.ટી.એમ આવેલું હોવાને કારણે બેંક બંધ થાય ત્યારે એ.ટી.એમનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી જેથી સદર એ.ટી.એમનો પણ લોકોને લાભ મળતો નથી અને દેના બેંક અને બેંક ઓફ બરોડાના એ.ટી.એમ લોકો માટે શોભાના ગાઠિયા સમાન બની જાય છે.

વધુમાં ઉમરેઠમાં કોર્પોરેશન બેંકનું પણ એ.ટી.એમ આવેલ છે જે ઓડ ચોકડી થી આગળના માર્ગે આવેલ છે. જે સ્થાનિક ઉમરેઠના લોકોને દૂર પડે છે જેથી ગામમાં એસ.બી.આઈના કાર્યરત ત્રણ એ.ટી.એમ ઉપર તમામ ભાર આવી જાય છે જેના કારણે એસ.બી.આઈના એ.ટી.એમમાં ભીડ થઈ જાય છે કોઈક સમયે એસ.બી.આઈના એ.ટી.એમમાં ટેક્નિકલ ખામી સર્જાય છે ત્યારે લોકો અન્ય એ.ટી.એમની નિષ્ક્રીયતાને કારણે હેરાન પરેશાન થઈ જાય છે, હાલમાં સમગ્ર ઉમરેઠ નગરના એસ.બી.આઈ એ.ટી.એમ ઉપર નિર્ભર થઈ ગયા છે.

..છતે પૈસે નાણા ઉછીના લેવા પડ્યા – મિહિર લાધાવાળા

ઉમરેઠના મિહિરભાઈ લાધાવાળાએ જણાવ્યું હતુ કે બહાર ગામથી ઉમરેઠ ખરીદી કરવા આવેલ એક યુવાનને પૈસાની વધારે જરૂર પડતા નાણા એ.ટી.એમ માંથી ઉપાડવા માટે પંચવટી વિસ્તારમાં આવેલ એ.ટી.એમ સહીત અન્ય એ.ટી.એમ તરફ મીટ માડી હતી પરંતું દેના બેંક અને બરોડા બેંકનું એ.ટી.એમ બંધ હોવાને કારણે એસ.બી.આઈના એ.ટી.એમનો રૂખ કર્યો હતો પરંતુ તેમાં પણ કોઈ કારણથી એ.ટી.એમ બંધ હોવાને કારણે તેઓએ છતા પૈસે નાણા ઉછીના લેવાની ફરજ પડી હતી જ્યારે થોડા જ કલાકમાં એસ.બી.આઈનું એ.ટી.એમ કાર્યરત થઈ જતા આખરે તેઓએ એસ.બી.આઈના એ.ટી.એમનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

%d bloggers like this: