આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Tag Archives: dashera fafda jalebi

ઉમરેઠમાં દશેરા પર્વની ઉજવણી


ઉમરેઠમાં દશેરા પર્વની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. નગરમાં પોળો અને ફળીયામાં રાવણના પુતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું. નગરના ચોકસી બજારમાં આવેલ લાખિયાપોળમાં આસારામ રૂપી રાવણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું અને અસત્ય ઉપર સત્યના વિજયના પર્વને ઉજવવામાં આવ્યો હતો. દશેરા પર્વ નિમિત્તે ખાસ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ જેમાં પોળના સૌ કોઈ વ્યક્તિઓએ ભાગ લીધો હતો. ઉલ્લેખનીય છ કે ઉમરેઠમાં સૌ પ્રથમ રાવણ દહન કરવાની શરૂઆત લાખિયા પોળ ખાતેથી કરવામાં આવી હતી આજે નગરના વિવિધ વિસ્તારમાં રાવણના નાના પુતળાનું દહન કરવામાં આવે છે અને વિવિધ પોળ અને ફળીયામાં સંયુક્ત રીતે દશેરા પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

%d bloggers like this: