આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Tag Archives: ગુજરાતી પરિષદ દ્વારા ગિરનાર એવોર્ડ એનાયત કરાયા.

ગુજરાતી પરિષદ દ્વારા ગિરનાર એવોર્ડ એનાયત કરાયા.


 ઉમરેઠના જયંતિ એમ દલાલને સાહિત્ય ક્ષેત્રે ગિરનાર એવોર્ડ-૨૦૧૩ એનાયત કરાયો.
 
ગુજરાતી પરિષદ બૃહદ મુંબઈ દ્વારા દર વર્ષે મુંબઈમા વસતા ગુજરાતી લોકોને પ્રોત્સાહીત કરવા માટે વિવિધ ક્ષેત્રમાં અનન્ય સિધ્ધિ હાસલ કરવા બદલ ગિરનાર એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવે છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગિરનાર એવોર્ડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ જેમાં વિવિધ ક્ષેત્રમાં સુંદર કામગીરી કરનાર ગુજરાતીઓને સદર એવોર્ડથી સન્માનીત કરવામાં આવ્યા હતા. આ વર્ષે સાહીત્ય ક્ષેત્રે મૂળ ઉમરેઠના સાહીત્યકાર અને લેખક જયંતિ એમ દલાલને સાહીત્ય ક્ષેત્રે તેઓના અનન્ય પ્રદાન બદલ ગિરનાર એવોર્ડ ૨૦૧૩ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે તેઓએ ગુજરાતી પરિષદ બૃહદ મુંબઈના પ્રમુખ હેમરાજભાઈ શાહ, ઉપ-પ્રમુખ સુરેન્દ્રભાઈ પરીખ તેમજ મહામંત્રી રાજેશભાઈ દોશીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
%d bloggers like this: