આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ- દેવાંગ મેહતા કૌશલ્ય કેન્દ્ર વાર્ષિક દિવસ ની ઉજવણી


આજ રોજ દેવાંગ મેહતા કૌશલ્ય કેન્દ્રના ત્રીજા વાર્ષિક દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે આનંદ જિલ્લા ના સાંસદ શ્રી મિતેષભાઈ પટેલ, માજી રાજ્યસભા સાંસદ શ્રી લાલસિંહ વડોદીયા, નગર પાલિકા પ્રમુખ શ્રીમતી રમીલાબેન પટેલ,ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ વાઘરી, નગર પાલિકા ના કાઉન્સેલરશ્રી અને ઉમરેઠ ની આજુબાજુ ના ગામ ના સરપંચશ્રી હાજર રહ્યા હતા. આજ ના પ્રસંગે “ખુશી પ્રોડ્યૂકશન યુનિટ નું ઉદ્ઘાટન ઉમરેઠ નગર પાલિકા ના પ્રમુખ શ્રીમતી રમીલાબેન પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું.

દેવાંગ મેહતા કૌશલ્ય કેન્દ્ર ઉમરેઠની શરૂઆત સ્વ. શ્રી દેવાંગ મેહતા ની જન્મ જયંતિ ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ ના રોજ થઈ  હતી. આ કેન્દ્ર Dewang Mehta Foundation Trust અને GTT Foundation અને ઉમરેઠ નગર પાલિકા ના સહકાર દ્વારા ચાલવામાં આવે છે. આ સંસ્થા નો મુખ્ય ઉદ્દેશ youth અને women ડેવલપમેન્ટ નો છે. આ સંસ્થા છેલ્લા 3 વર્ષ થી આનંદ જિલ્લા ના ઉમરેઠ મુકામે કામ કરે છે. અત્યારે સંસ્થા દ્વારા  સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, વુમન એમ્પવર્મેન્ટ, Employability skilling, Job Placement, SHGs (સ્વ સહાય જૂથ) જેવા પ્રોજેક્ટ ચલાવામાં આવે છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: