આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

લાયન્સ ક્લબ ઓફ ઉમરેઠ દ્વારા આયુર્વેદિક પોટલી તેમજ બિસ્કીટ નું વિતરણ કરાયું.


ઉમરેઠ લાયન્સ ક્લબ દ્વારા તાજેતરમાં ક્લબના સભ્ય સુનિલભાઈ પટેલ દ્વારા બાળકોને બિસ્કીટ તેમજ કોરોના સામે રક્ષણ મેળવવા ઉપયોગી તેવી આરોગ્ય પોટલીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ઉમરેઠ પાલીકાના વોર્ડ નં.૪ના સભ્ય લવભાઈ દોશી તેમજ નીરજભાઈ ગજ્જર વિશેષ ઉપસ્થીત રહ્યા હતા.

One response to “લાયન્સ ક્લબ ઓફ ઉમરેઠ દ્વારા આયુર્વેદિક પોટલી તેમજ બિસ્કીટ નું વિતરણ કરાયું.

  1. Kirti & Vatsala April 26, 2021 at 7:26 pm

    Exclent work be safe 🙏

    On Mon., Apr. 26, 2021, 4:39 a.m. આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 ), wrote:

    > VIVEK DOSHI posted: ” ઉમરેઠ લાયન્સ ક્લબ દ્વારા તાજેતરમાં ક્લબના સભ્ય > સુનિલભાઈ પટેલ દ્વારા બાળકોને બિસ્કીટ તેમજ કોરોના સામે રક્ષણ મેળવવા ઉપયોગી > તેવી આરોગ્ય પોટલીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ઉમરેઠ પાલીકાના > વોર્ડ નં.૪ના સભ્ય લવભાઈ દોશી તેમજ નીરજભાઈ ગજ્જર વિશે” >

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: