આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

થામણા / સુંદલપુરા – સાંજે ૫ થી સવારના ૬ સુધી સ્વૈછિક લોકડાઉન


ઉમરેઠ પંથકમાં છેલ્લા કેટલાય દિવસ થી કોરોના સંક્રમનમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ઉમરેઠ સહીત આજૂબાજૂના ગામમાં પણ કોરોના કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે ત્યારે સાવચેતીના પગલા રૂપે ઉમરેઠ તાલુકાના થામણા ગામે આગેવાનો અને પ્રજાજનોની રજૂઆતના પગલે સમરસ ગ્રામપંચાયત થામણા દ્વારા સાંજે ૫ થી સવારે ૬ કલાક સુધી ગામમાં સ્વૈછિક લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સદર લોકડાઉન નો અમલ  નવો આદેશ ન થાય ત્યાં સુધી પાલન કરવાનું રહેશે.  બીજી બાજૂ ઉમરેઠ તાલુકાના સુંદલપુરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પણ કોરોના સંક્રમન ને વધતુ અટકાવવા માટે સાંજે ૫ થી સવારે ૬ સુધી લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે આ દરમ્યાન ગ્રામ્યજનોને ઘરની બહાર ન નિકળવા તેમજ દૂકાનો બંધ રાખવા માટે પંચાયત દ્વારા લોકોને વિનંતી કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉમરેઠના સુંદલપુરા ગામમાં પણ છેલ્લા અમુક દિવસ થી કોરોના કેસ આવ્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: