આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ – જરૂરિયાતમંદ લોકો ને મફત ચંપલ વિતરણ .


એક તરફ ગરમી નો પારો આસમાન આંબી રહ્યો છે, ત્યારે કેટલાક લોકો પગમાં ચંપલ વગર ફરવા મજબુર છે, ત્યારે નગરના સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓ તેઓની વહારે આવી જરૂરિયાતમંદ લોકો ને  નગરના આંબાવાડીયા વિસ્તારમાં મફત ચંપલ વિતરણ કરવામાં આવ્યુ હતુ. વધુમા પ્રાપ્ત માહિતિ મુજબ પ્રવિણભાઇ પટેલ ના જન્મ દિવસ નિમિત્તે ગરીબોને ચંપલ વિતરણ કરાયુ હતુ, આ ઉમદા કાર્યમાં હેલ્પીંગ ગુજ્જુ ટીમ ના કાર્યકરોએ પોતાના શ્રમદાન રૂપી સહયોગ આપ્યો હતો.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: