આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં શ્રી સાચીમાતાનો હવન યોજાયો.


ઉમરેઠની ત્રણપોળ ખાતે સાચીમાતાનો હવન યોજાયો. ઉમરેઠની ત્રણપોળ ખાતે સાચીમાતાજીનો હવન ઉમરેઠના શ્રી મધુસુદન શાસ્ત્રીજીના આચાર્યપદે ભક્તિભેર યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે ઉમરેઠની ત્રણપોળ લાખિયાપોળ સહીત ચોકસી બજારના રહીશોએ હવનના દર્શનનો લાભ લીધો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉમરેઠમાં વારાહીમાતાજીના હવન દરમ્યાન દોરાને ગાંઠ મારવાનું મહત્વ છે તેજ રીતે સાચીમાતાના હવન દરમ્યાન પણ દોરાને કવચ હોમાય તે સમયે ગાંઠ મારી શરીરે ધારણ કરવાથી અણધારી આપત્તિ સામે રક્ષણ મળે છે. હવનને સફળ બનાવવા માટે સાચીમાતા યુવક મંડળના સભ્યોએ જહેમત ઉઠાવી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: