આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ડોક્યુમેન્ટ સ્કેન કરી PDF કે JPGમાં કન્વર્ટ કરવા માટે ચાઈનીસ એપ્લીકેશન CamCanner ના અથવામાં ભારતીય એપ્લીકેશન NoteBloc શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ.


સ્ટુડન્ટ તેમજ ઓફિસમાં વર્ક કરતા લોકો માટે ડોક્યુમેન્ટ ને પીડીએફ ફાઈલમાં કન્વર્ટ કરવા માટે CamCanner લોકપ્રિય એન્ડ્રોઈડ એપ્લીકેશન હતી, પરંતુ તાજેતરમાં ભારત સરકાર દ્વારા ૫૯ જેટલી ચાઈનીઝ એપ્લીકેશન ઉપર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવતા સ્ટુડન્ટ સહીત ઓફિસ વર્ક કરતા લોકો CamCanner સ્કેનરને મીસ કરી રહ્યા છે. CamCanner સ્કેનર વાપરવામાં ખુબ જ શરળ હતી અને પલભરમાં ડોક્યુમેન્ટ સ્કેન થઈ પીડીએફ કે જેપીજી ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ આ એપ્લીકેશન થી થઈ શકતા હતા ઉપરાંત જેતે ડોક્યુમેન્ટ અન્ય એપ્લીકેશનમાં મોકલવા માટે પણ ઓપ્શન હતા. ચાઈનીસ એપ્લીકેશન હોવાને કારણે હવે આ એપ્લીકેશન લોકો મોબાઈલ માંથી દુર કરી રહ્યા છે ત્યારે હવે ભારત ની NoteBloc એપ્લીકેશન CamCanner ના શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ તરીકે લોકપ્રિય થઈ રહી છે. NoteBloc એપ્લીકેશન ની ખાસીયત છે કે તે પણ CamCanner એપ્લીકેશન ની જેમ વાપરવામાં ખુબજ શરળ છે, આ એપ્લીકેશન ભારત ની ચે તેમજ CamCanner કરતા એક સ્ટેપ આગળ વધી સ્કેન કરેલા ડોક્યુમેન્ટ પીડીએફ અને જેપીજી ફોર્મેટમાં કનવર્ટ કરવાની સાથે તેની સાઈઝ કેટલી રાખવી છે તેના અલગ અલગ ઓપ્શન પણ આપે છે જ્યારે CamCanner માં ડોક્યુમેન્ટ સ્કેન થઈ જેપીજી અને પીડીએફ ફોર્મેટમાં કનવર્ટ તો થતા હતા પણ તેની સાઈઝ ફીક્સ રહેતી હતી જેથી પીડીએફ અને જેપીજી ફાઈલ કનવર્ટ કર્યા પછી તેની સાઈઝ નાનઈ કરવા માટે અલગ એપ્લીકેશન નો ઉપયોગ કરવો પડતો હતો. જો હજૂ પણ તમારા મોબાઈલમાં CamCanner એપ્લીકેશન હોય તો આજે જ રીમુવ કરી NoteBloc પ્લે સ્ટોર માંથી ડાઉનલોડ કરો અને તમારા ડોક્યુમેન્ટ શરળતા થી સ્કેન કરી પીડીએફ કે જેપીજીમાં કન્વર્ટ કરી શેર કરો. ગુગલ પ્લે માંથી NoteBloc એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લીન્ક ક્લીક કરો.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notebloc.app&hl=en_IN

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: