આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ – કોગ્રેસ દ્વારા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારા મુદ્દે આવેદનપત્ર અપાયું


ઉમરેઠ તાલુકા કોગ્રેસ સમિતિ તેમજ ઉમરેઠ શહેર કોગ્રેસ દ્વારા આજે તાલુકા મામલતદારશ્રીને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારાને પરત ખેંચવા આવેદન પત્ર સુપ્રત કરવામાં આવ્યું હતું. ઉમરેઠ શહેર કોગ્રેસ પ્રમુખ સંજય પટેલ તેમજ ઉમરેઠ તાલુકા કોગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમર જોશી અને કાર્યકરો દ્વારા ઉમરેઠ તાલુકા મામલતદાર કચેરી ખાતે મામલતદારશ્રીને આવેદન પત્ર સુપ્રત કરી પેટ્રોલ અને ડીઝલ ભાવ વધારાને પરત ખેંચવા તેમજ એક્સાઈઝ ડ્યુટી ઘટાળી પ્રજા પર પડતો બોજો ઓછો કરવા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે આવેદનપત્ર આપવા કોગ્રેસ કાર્યકરો સાયકલ અને ઉંટ ગાડી પર બેસી ગયા હતા અને સુચક સુત્રો સાથે પ્લેકાર્ડ દર્શાવ્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: