આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠની શ્રી સરસ્વતી વિદ્યાલયનું ૯૩% પરિણામ


આજે જાહેર થયેલ ધો.૧૦ના પરિનામમાં ઉમરેઠની શ્રી સરસ્વતી વિદ્યાલયનું ૯૩% પરિનામ આવ્યું હતું. શાળાનો પાર્થ હરિશભાઈ પ્રજાપતિ ૯૨.૫૦% અને ૯૯.૯૩ પર્સેન્ટાઈલ સાથે શાળા અને કેન્દ્રમાં પ્રથમ નંબરે પાસ થયો હતો. જ્યારે અલ્પેશ બંસબહાદુર યાદવ ૯૦.૩૩% અને ૯૯.૭૭ પર્સેન્ટાઈલ સાથે શાળા તેમજ કેન્દ્રમાં દ્રિતિય અને વિશ્રૃતિ અંકિત શેઠ ૮૮.૮૮% અને ૯૯.૫૬ પર્સેન્ટાઈલ સાથે શાળામાં તૃતિય સ્થાને ઉત્તરણીય થઈ હતી. તમામ તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને શાળાના આચાર્ય,શિક્ષક સહીત ચેરમેન ર્ડો.એમ.બી.ભગતે તેમજ વિદ્યાર્થીઓના પરિવારજનોને શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી હતી અને તેઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: