આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

સ્મરણાંજલિકા કેસેટના નિર્માતા એન.કે.પરીખનું નિધન


સ્મરણાંજલિકા કેસેટના નિર્માતા અને મૂળ ઉમરેઠના નવનીતલાલ કેશવલાલ પરીખ (એન.કે.પરીખ) નું આજે ટુકી માદગી બાદ મુંબઈ ખાતે નિધન થયું હતુ જે સમાચાર ઉમરેઠ ખાતે તેઓના વતનમાં મળતા તેઓના સ્વજનો સહીત વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં શોક ની લાગણી ઉલ્લેખનીય છે કે સ્મરણાંજલિકા કેસેટ પુષ્ટીમાર્ગના ભજન માટે વિખ્યાત હતી જેના નિર્માતા એન.કે.પરીખ હતા, સમગ્ર વૈષ્ણવ સમુદાયના ઘરે ઘરે સ્મરણાંજલિકા કેસેટ સવારે વગાડાવામાં આવતી હતી પ્રવર્તમાન યુગમાં કેસેટ નું ચલણ બંધ થતા સદર કેસેટ નું ડીઝીટલાઈઝેશન કરી પેન ડ્રાઈવમાં સમાવી લીધી હતી ઉપરાંત પુસ્તક સ્વરૂપે પણ તાજેતરમાં પ્રકાશીત કરી હતી. એન.કે.પરીખ ઉમરેઠ દશા ખડાયતા જ્ઞાતિમાં પ્રમુખ પદે તેમજ કારોબારી સભ્ય પદે પણ ભૂતકાળમાં પોતાની સેવા આપી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: