આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

હવે,વોટ્સએપ પર તમારો એચ.પી.ગેસ સિલેન્ડર બુક કરો.


whatssappbooking - Copy

જો તમે એચ.પી.ગેસના ગ્રાહક હોવ તો તમારા માટે ગેસ સિલેન્ડર બુક કરાવવો ખુબજ શરળ થઈ ગયું છે. એચ.પી.ગેસ દ્વારા હવે ગેસ સિલેન્ડરનું બુકીંગ વોટ્સએપ પર કરવાનું શરૂ કરાયું છે. વોટ્સએપ પર એચ.પી.ગેસ સિલેન્ડર બુક તો કરી શકાશે સાથે સાથે ચાલુ નાણાકિય વર્ષમાં તમારા કેટલા સિલેન્ડર સબસીડી વાળા રહ્યા છે તે પણ જાણી શકાશે ઉપરાંત તમારી ગેસની સબસીડીની વિગતો પણ તમે વોટ્સએપ દ્વારા શરળતા થી જાણી શકશો. આ તમામ સુવિધા તમારા વોટ્સએપ પર મેળવવા માટે તમારે નીચે મુજબ ના સ્ટેપ અનુસરવાના રહેશે જે ખુબજ શરળ છે.

– વોટ્સએપ પર ગેસ સિલેન્ડર બુક કરવા માટે…

(૧) સૌ પ્રથમ તમારા મોબાઈલ ફોનમાં એચ.ગેસનો ૯૨૨૨૨ ૦૧૧૨૨ વોટ્સએપ નંબર સેવ કરો.
(૨) રીફીલ નોંધાવવા માટૅ તમારો જે નંબર ગેસ વિતરક પાસે રજીસ્ટર હોય તે નંબર થી ૯૨૨૨૨ ૦૧૧૨૨ નંબર પર વોટ્સએપ દ્વારા HPGASBOOK લખી મેસેજ મોકલો
(૩) જો તમારો નંબર એચ.પી.ગેસમાં રજીસ્ટર હશે તો સામે થી તમારો ગ્રાહક નંબર અને નામ સાથે એક મેસેજ આવશે.
(૪) જો તમારી વિગત સાચી હોય અને તમારે ગેસ સિલેન્ડર નોંધણી કરવી હોય તો સામે Y લખી રીપ્લાય કરો.
(૫) સામે થી તમારો નોંધણી નંબર તમને મળી જશે.

– સબસીડી વાળા કેટલા સિલેન્ડર બાકી રહ્યા છે તે જાણવા…

ચાલુ નાણાકિય વર્ષમાં તમારા સબસીડીવાળા કેટલા સિલેન્ડર બાકી રહ્યા છે તે જાણવા માટે એચ.પી.ગેસમાં તમારો જે રજિસ્ટર નંબર હોય તે ના પર થી ૯૨૨૨૨૦૧૧૨૨ નંબર પર વોટ્સએપ કરી Quota લખવાનું રહેશે એટલે તમને મેસેજ થી તમારા કેટલા સબસીડીના સિલેન્ડર રહ્યા છે તે જાણવા મળશે.

– વોટ્સએપ પર સબસીડીની વિગત જાણવા માટે

એચ.પી.ગેસના વોટ્સએપ નંબર ૯૨૨૨૨ ૦૧૧૨૨ પર માત્ર subsidy લખી મેસેજ કરવાથી તમને તુરંત વોટ્સએપ પરજ તમારી સબસીડીની વિગત નો મેસેજ મળી જશે.

 

whatssappbooking

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: