આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ – જનતા કરફ્યુનું ઉમરેઠ ચોકસી મહાજનનું સમર્થન – ચોકસી મહાજન કાલે બંધ પાડશે.


યુવા ક્રાંતિ મંચ દ્વારા પણ જનતા કરફ્યુ ને સમર્થન

pm-modi-on-coronavirus

કોરોના વાયરસ સામે લડવા આવતી કાલે રવીવારે સમગ્ર દેશમાં જનતા કરફ્યુ જાહેર કરાયો છે જેને સમર્થન આપતા ઉમરેઠ ચોકસી મહાજનના વહેપારીઓ દ્વારા કાલે પોતાની દૂકાનો બંધ રાખવામાં આવશે આ અંગે વધુ માહીતી આપતા ચોકસી મહાજનના પ્રમુખ પરાગભાઈ ચોકસીએ જણાવ્યું હતુ કે, કોરોના વાયરસની મહામારી સામે લડવા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આવતી કાલે રવીવારે જનતા કરફ્યુ જાહેર કરાયો છે જેને અમો સમર્થન રાખી રવીવારે ચોકસી મહાજનની તમામ દુકાનો બંધ રાખીશું. બીજી બાજૂ ઉમરેઠ યુવા ક્રાંતિ મંચ દ્વારા પણ જનતા કરફ્યુ ને સમર્થન આપ્યું હતું. મિલનભાઇ વ્યાસ ના જણાવ્યા મુજબ, કોરોના વાયરસની આ સંભવિત મહામારી વિરૂધ્ધ લડવા સ્વચ્છતા એક અનિવાયૅ પગલું હોઇ આગામી સમયમાં યુવા મિત્રો નગરના જાહેર સ્થળો, શૌચાલયો વિગેરેમાં સેનીટેશન અને ફ્યુમીગેશન પ્રક્રિયા વેગવંતી બનાવશે. આ દરમ્યાન પ્રજાહિતમાં પાલિકા પણ સાવચેતીના પગલારૂપે ઓડબજાર, ચોક્સીબજાર, કાછીયા પોળ, પટેલની પોળ પાસે વિ. સ્થળોના જાહેર શૌચાલયની સ્વચ્છતા અને નવીનીકરણ માટે અપાયેલ એક વષૅ જૂની અરજી પર જલ્દી પગલાં લે તે અનિવાયૅ છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: