આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

વોટ્સએપ હવે ડાર્ક મોડમાં વાપરો..!


darkmodeનાના છોકરા થી માડી સીનીયર સીટીઝન સુધી હવે તમામ લોકો વોટ્સએપ વાપરતા થઈ ગયા છે. ટેક્ષ મેસેજ હોય કે ઓડીયો,વીડીયો મેસેજ કે પછી કોઈ ફાઈલ મોકલવાની હોય વોટ્સ એપ દ્વારા સરળતા થી આપણે ફાઈલ સાથે સંદેશા ની આપ લે કરી શકીયે છે. યુવા વર્ગના લોકો મોડી રાત્રી સુધી મિત્રો સાથે વોટ્સએપ પર ચેટ કરતા હોય છે પણ આ પહેલા વોટ્સએપમાં ડાર્ક મોડ સુવિધા ન હોવાને કારને રાત્રે ચેટ કરતા સમયે આંખો ખેંચાવાની સમસ્યા લોકોને નડતી હતી. પરંતુ વોટ્સએપ હવે તમે ડાર્ક મોડમાં પણ વાપરી શકો છો.આ માટે તમારે પહેલા તમારા મોબાઈલમાં વોટ્સએપ ઓપન કરવાનું રહેશે ત્યાર બાદ ઉપર જમની બાજુ ખૂણામાં ત્રણ ઉભા ટપકા દેખાય ત્યાં ટેપ કરવાનું રહેશે પછી એક મેનું ઓપન થશે જેમાં છેક છેલ્લે સેટીંગ ઓપશન દેખાશે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે ત્યાર બાદ ચેટ્સમાં જઈ થીમ ઉપર ટેપ કરી ડાર્ક લખેલું છે તે સિલેક્ટ કરી તમારા વોટ્સએપને ડાર્ક મોડમાં કરી શકાશે. મિત્રો હવે તમને થશે કે વોટ્સએપ ડાર્ક મોડ માં કરવાથી શું ફાયદો થશે, વોટ્સએપ ડાર્ક મોડમાં હશે તો રાત્રીના સમયે તમે વોટ્સએપ વાપરશો તો તમારી આંખો ઉપર પ્રમાણમાં ઓછો ભાર પડશે અને મોબાઈલની બેટરી પણ ઓછી યુઝ થશે. – વિવેક દોશી

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: