આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

જગદગુરૂ વૈષ્ણવાચાર્ય પંચમ પીઠાધીશ્વર ગો.૧૦૮ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજશ્રી (કામવન)ના પ્રાગટ્ય પર્વે – ઉમરેઠ ખાતે પુષ્ટી-મહામંગલ મહોત્સવ-૨૦૨૦ની ઉજવણી કરવામાં આવશે.


Copy of mahamangal

શ્રી વલ્લભ વિઠ્લ રઘુનાથના પ્રાણપ્રેષ્ઠ પંચમનિધી રાસરાસેશ્વર રાસનાયક શ્રી ગોકુંલચંન્દ્રમાંજી પ્રભુના અનુગ્રહ થી આહિતાગ્ની ગો.શ્રી દેવકીનંદનજી મહોદયશ્રીની અધ્યક્ષતામાં તથા ચિ.ગો.શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી બાવાશ્રીના સાનિધ્યમાં જગદગુરૂ વૈષ્ણવાચાર્ય પંચમ પીઠાધીશ્વર ગો.૧૦૮ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજશ્રી (કામવન) ના ૪૮માં પ્રાગટ્યદિન ની ઉપલક્ષમાં ઉમરેઠ ખાતે પુષ્ટી મહામંગલ મહોત્સવ-૨૦૨૦ તા.૨૩.૨.૨૦૨૦ થી તા.૨૫.૨.૨૦૨૦ સુધી ભક્તિભેર ઉજવણી કરવામાં આવશે. પુષ્ટી મહામંગલ મહોત્સવ-૨૦૨૦ મહોત્સવ અંતર્ગત તા.૨૩.૨.૨૦૨૦ ને રવીવારના રોજ સાંજે ૪ કલાકે સામૈયું યોજાશે જેમાં જગદગુરૂ વૈષ્ણવાચાર્ય પંચમ પીઠાધીશ્વર ગો.૧૦૮ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજશ્રી (કામવન) ઉમરેઠ ખાતે પધારશે અને વડા બજાર થી સામૈયું નિકળશે જે ચંદબાવાજીના મંદિરે પહોંચશે. સાંજે ૬.૩૦ કલાકે રેટિયાપોળ ખાતે શ્રી ચંદબાવા પુષ્પવિતાનમાં બિરાજશે અને ફુલફાગ હોલી ખેલ રસીયાના દિવ્ય દર્શનનો વૈષ્ણવોને લાભ મળશે. તા.૨૪.૨.૨૦૨૦ને સોમવારના રોજ સવારે ૧૧ કલાકે મગનલાલજી મંદિર ખાતે  નંદ મહોત્સવ તેમજ સાંજે ૬ કલાકે શ્રી ચંદબાવાશ્રીના મંદિરમાં  વિવાહખેલ ના દિવ્ય દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તા.૨૫.૨.૨૦૨૦ના રોજ મહા મંગલ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે આ દિવ્ય દિવસે શ્રી ચંદબાવા, શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજી, તથા શ્રી ગોવર્ધનનાથજી એક સાથે મોટા મંદિરમાં બિરાજમાન થશે જે દિવ્ય દર્શનનો સવારે ૯ કલાકે વૈષ્ણવોને લાહ્વો મળશે. સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે જગદગુરૂ વૈષ્ણવાચાર્ય પંચમ પીઠાધીશ્વર ગો.૧૦૮ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજશ્રી (કામવન)ના પ્રાગટ્ય દિવસે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે માર્કેંડય પુજા તેમજ સાંજે ૬.૩૦ કલાકે કેસર સ્નાન ના દર્શનનું આયોજન સાત સ્વરૂપની હવેલી ખાતે કરવામાં આવ્યું છે બપોરે ૪ કલાકે છપ્પનભોગ (બડોમનોરથ) મોટા મંદિર ખાતે તેમજ મહાપ્રસાદ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

mahamangal

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: