આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ – ગેરકાયદેસર વ્યાજનો ધંધો કરનાર લોકો સામે પોલીસમાં અરજી


પોલીસે કાર્યવાહી કરતા ગેરકાયદેસર વ્યાજનો ધંધો કરનારમાં ફફડાટ

ઉમરેઠમાં છેલ્લા કેટલાય સમય થી યુવાધન મોજશોખ સહીત ધંધા માટે ઉંચા વ્યાજે પૈસા લઈ રહ્યા હતા. આખરે મુડી થી પણ વધુ વ્યાજ ચુકવીને પણ દેવા નીચે રહેતા એક વ્યક્તિએ આખરે વ્યાજખોરો સામે પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરતા ઉમરેઠ પોલીસ હરકતમાં આવી હતી અને વ્યાજખોરોને પુછપરછ કરવાની શરૂઆત કરતા વ્યાજખોરોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે, નગરના બે યુવાનો ધ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાં વ્યાજખોરો વિરૂધ્ધ અરજી થઈ હતી જેમાં કેટલાક નામોના ઉલ્લેખ પણ હતા બંન્ને યુવાનો ની અરજીમાં કોમન નિકળતા નામો વાળા વ્યક્તિને ઉમરેઠ પોલીસે પુછ પરછ કરી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: