આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

નંદાલય હવેલી ખાતે શ્રી વિઠ્ઠલેશ સ્વરૂપામૃતનો વૈષ્ણવોએ લાભ લીધો.


nandalay.jpgજગદગુરૂ પંચમપીઠાધીશ્વર ગો.૧૦૮ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજની આજ્ઞાથી તથા આહિતાગ્રી ગો. શ્રીદેવકીનંદજી મહોદયના સાનિધ્યમાં પ્રભુચરણ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી ગુસાંઈજીનો ૫૦૫માં પ્રાગટ્ય મહોત્સવના ભાગરૂપે શ્રી નંદાલય હવેલી વિદ્યાનગર ખાતે પુષ્ટી માર્ગીય મર્મજ્ઞ શ્રી કૃષ્ણદત્તભાઈ શાસ્ત્રીજીના વક્તા પદે શ્રી વિઠ્ઠલેશ સ્વરૂપામૃત રસપાનનું આયોજન તા.૧૭ ડીસેમ્બર થી ૧૯ ડીસેમ્બર સુધી બપોરે ૩.૩૦ થી ૬.૩૦ કલાકે કરવામાં આવેલ છે. સદર આયોજનનો વૈષ્ણવોને લાભ લેવા જણાવેલ છે. બીજી બાજૂ ઉમરેઠમાં પણ શ્રી ગુંસાઈજીના ૫૦૫માં પ્રાગટ્ય મહોત્સવની ઉજવણી યોજાનાર છે જેમાં તા.૧૯.૧૨.૨૦૧૯ના રોજ ભજન સંધ્યા, તેમજ તા.૨૦.૧૨.૨૦૧૯ના રોજ શોભાયાત્રા યજમાન ગો.વા.મનહરલાલ બાપુજી શા.પટેલના નિવાસ્થાન થી નિકળશે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: