આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ ના સીધી સમાજ દ્વારા ગુરુનાનક જ્યંતી ઉજવાઈ


sindhi.jpg

550 પ્રકાશ પર્વ ગુરુનાનક સાહેબ ની જન્મ જ્યંતી ની ઉજવણી આજે ઉમરેઠ સિંધી સમાજ દ્વારા કરવા માં આવી હતી જેના ભાગ રૂપે સિંધી સમાજ દ્વારા આજે વહેલી સવારે શ્રી ગુરુગ્રંથ સાહેબજી ની નાગરિકીર્તન પ્રભાત ફેરી દ્વારા ઉજવણી ની સુરૂઆત કરવા માં આવી હતી બપોર ના સમયે સત્સંગ કીર્તન સાથે ઉમરેઠ ની પૃથ્વીપાર્ક સોસાયટી માં લંગર પ્રસાદ નો ભંડારો કર્યો હતો જેમાં 200 થી વધારે ભક્તો એ ગુરુનાનક સાહેબજી ના ભંડાર નો પ્રસાદ લીધો હતો આ ઉપરાંત ગરીબો માં પણ પ્રસાદ ની વહેંચણી કરવા માં આવી હતી સાંજ ના 6 કલાકે ઉમરેઠ ના પૃથ્વીપાર્ક સોસાયટી માંથી ગુરુનાનક સાહેબજી શોભા યાત્રા નીકળવા માં આવી હતી જે ઉમરેઠ નગર ના રસ્તા ઓ ઉપર ફરી હતી અને શોભાયાત્રા દરમ્યાન પ્રસાદ નું વિતરણ કરવા માં આવ્યું હતું આ શોભાયાત્રા માં ઉમરેઠ સિંધી સમાજ ના લોકો મોટી સંખ્યા માં જોડાયા હતા અને રાત્રે 10 કલાકે ગુરુનાનક સાહેબજી ના જન્મ સમય 1.20 કલાક સુધી સત્સંગ કીર્તન અને ભજન નું આયોજન કરવા માં આવેલ છે 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: