આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં અરજીઓનો નિકાલ કરાયો.


SS3.jpg

SS4.jpg

ઉમરેઠ નગરપાલીકા સ્કૂલ ખાતે સેવાસેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સરકારી કચેરીઓમાં આપવામાં આવતી વિવિધ સેવા એકજ પટાંગણમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી હતી. મામલતદાર આઈ.જે.ઠક્કર અને ચીફ ઓફિસર ભારતીબેન સોમાનીના માર્ગદર્શન થી જેતે કચેરીઓ દ્વારા અરજદારોને કોઈ અગવડ ન પડે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી હતી. ઉમરેઠ મામલતદાર કચેરી સહીત નગરપાલીકા દ્વારા અરજદારો માટે વિવિધ સ્ટોલ સેવા સેતુમાં કરવામાં આવ્યા હતા જ્યાં અરજદારોએ આવકના દાખલા, રેશનકાર્ડમાં નામ SS.jpgઉમેરવું, કમી કરવું સહીત વિધવા સહાય અને આરોગ્ય લક્ષી સેવા નો લાભ લીધો હતો. આ ઉપરાંત બેંકિંગ, એમ.જી.વી.સી.એલ કચેરીઓની સેવા પણ સેવા સેતુમાં આપવામાં આવી હતી. આધાર કાર્ડ અને મા કાર્ડ કઢાવવા લોકોનો ઘસારો રહ્યો હતો. આરોગ્ય ચકાચનીને લગતી કુલ ૨૬૩, વિધવાસહાય ને લગતી ૧૫૩, સાતબારના પ્રમાણપત્રને લગતી ૮૯, તેમજ વૃધ્ધ સહાય અંગે ૬૩ અરજીઓ સહીત અન્ય સેવાઓની કુલ ૧૦૬૬ અરજીઓ મળી હતી જેનો સ્થળ પર નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત વધારાના કાર્યોની જેવ કે કૃષી માહિતી પુસ્તીકા વિતરણની ૨૧૦, સ્ટેમ્પ વિતરણની ૨૧ તેમજ તલાટીના પંચનામાની ૪૭ મળી વધારાની કામગીરીની કુલ ૪૮૭ અરજીઓ મળી હતી જેનો સ્થળ પર જ નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો.

bs3.jpg

ઉમરેઠના સેવાસેતુ બાદ  અન્ય ૬ ગામમાં સેવાસેતુ કાર્યક્રમ યોજાશે.

ઉમરેઠ તાલુકાના વણસોલ ગામે તા.૧૮.૧૦.૨૦૧૯ના રોજ તેમજ ફતેપુરા ખાતે તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૯ , સરદારપુરા ખાતે તા.૧.૧૧.૨૦૧૯, ભરોડા ખાતે તા.૮.૧૧.૨૦૧૯, લીંગડા ખાતે ૧૫.૧૧.૨૦૧૯ તેમજ ધોળી ખાતે તા.૨૨.૧૧.૨૦૧૯ ના રોજ સેવાસેતુ કાર્યક્રમ યોજાશે જેનો લાભ જેતે ગામ સહીત આજૂબાજૂના ગામના લોકો લઈ શકશે. 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: