આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ શાખા દ્વારા બેંક ઓફ બરોડાનો સ્થાપના દિવસ ઉજવાયો.


bob1.jpg

ઉમરેઠની બેંક ઓફ બરોડા શાખા દ્વારા બેન્ક ઓફ બરોડાના ૧૧૨માં સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ઉમરેઠ તાલુકાના બેચરી ગામની પ્રાથમિક શાળામાં બેંક ઓફ બરોડા ઉમરેઠ શાખાના મેનેજર વિકાસકુમારના હસ્તે એમ્પ્લીફાયર ભેટ આપવામાં આવ્યું હતું. આ સમયે જો.મેનેજર નયન પંચાલ તેમજ શાળાના આચાર્ય કમલેશભાઈ ઉપસ્થીત રહ્યા હતા. શાળા પરિવાર દ્વારા બેંક ઓફ બરોડા ઉમરેઠ શાખાનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: