આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના શ્રી ગીરીરાજધામ ખાતે સામુહિક ષષ્ઠીપૂર્તિ યોજાઈ.


s1s3

s22s2

ઉમરેઠમાં શ્રી શ્રીનાથજી ધ્વજાજી આરોહણ મહોત્સવ અંતર્ગત જગદગુરૂ વૈષ્ણવાચાર્ય પંચમ પિઠાધેશ્વર શ્રી વલ્લભચાર્ય મહારાજશ્રીની આજ્ઞા થી ઉમરેઠના શ્રી ગીરીરાજધામ ખાતે આજે શ્રી દેવકીનંદજી મહોદયશ્રી તેમજ શ્રી પીન્કીબાવાશ્રીની વિશેષ ઉપસ્થીતીમાં સામુહીક ષષ્ઠીપૂર્તિ યોજાઈ હતી. પ્રસંગે યજમાન જયંતિલાલ જે કાચવાળા તેમજ મોટી સંખ્યામાં વૈષ્ણવોએ ષષ્ઠીપૂર્તિમાં ભાગ લીધો હતો અને ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો હતો. ષષ્ઠીપૂર્તિમાં શ્રી દેવકીનંદજી મહોદયશ્રી તેમજ શ્રી પીન્કીબાવાશ્રીના વરદ હસ્તે શ્રીફળ વધેરવામાં આવ્યું હતુ.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: