આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં શ્રી શ્રીનાથજી ધ્વજાજી મહોત્સવ અંતર્ગત શ્રીનાથજી મહાત્મય કથા નો આરંભ


જગદગુરૂઈ વૈષ્ણવાચાર્ય પંચમ પીઠાધીશ્વર ગો.૧૦૮ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજશ્રી (કામવન)ના મનોરથ સ્વરૂપે આહિતાગ્ની ગો.શ્રી દેવકીનંદજી મહોદયશ્રીની અધ્યક્ષતા તથા ચિ.ગો.શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી બાવાશ્રીના સાનીધ્યમાં ઉમરેઠના શ્રી ગીરીરાજધામ ખાતે શ્રી શ્રીનાથજી ધ્વજાજી આરોહન મહોત્વસની ઉજવણીના ભાગ રૂપે આજે શ્રીનાથજી મહાત્મય કથા નો આરંભ થયો હતો. આ પ્રસંગે શ્રી દેવકીનંદજી મહોદયશ્રી, શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી બાવાશ્રી તેમજ હિરેનભાઇ શાસ્ત્રીજીએ દિપ પ્રાગ્ટય કર્યુ હતુ. આ પ્રસંગે યજમાન જયંતિલાલ જે કાચવાળા પરિવાર તેમજ વૈષ્ણવ સમુદય મોટી સંખ્યા માં ઉપસ્થિત રહી, શ્રી દેવકીનંદજી બાવાશ્રીના વચનામૄત તેમજ હિરેનભાઇ શાસ્ત્રીજી ના કંઠે શ્રીનાથજી મહાત્મય કથા નું રસપાન કર્યુ હતુ. #ઉમરેઠ #પુષ્ટીત્રિવેણી

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: