આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

શ્રીનાથજી ધ્વજાજી આરોહણ મહોત્સવ અંતર્ગત ઉમરેઠના શ્રી ગીરીરાજધામ ખાતે મંડપ સ્થંભ પુજન વિધિ યોજાઈ.


GIRI011.jpg

તિલકાયત ગો.૧૦૮ શ્રી ઈન્દ્રદમનજી મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી જગદગુરૂઈ વૈષ્ણવાચાર્ય પંચમ પીઠાધીશ્વર ગો.૧૦૮ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજશ્રી (કામવન)ના મનોરથ સ્વરૂપે આહિતાગ્ની ગો.શ્રી દેવકીનંદજી મહોદયશ્રીની અધ્યક્ષતા તથા ચિ.ગો.શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી બાવાશ્રીના સાનીધ્યમાં ખડાયતા જ્ઞાતિ રત્ન જયંતિલાલ જે.કાચવાળા પરિવારના યજમાન પદે ઉમરેઠના શ્રી ગીરીરાજધામ ખાતે શ્રી શ્રીનાથજી ધ્વજાજી આરોહન મહોત્વસની ઉજવની તા.૫ જૂન થી ૮ જૂન સુધી યોજાશે જેના ભાગરૂપે આજે આહિતાગ્ની ગો.શ્રી દેવકીનંદજી મહોદયશ્રીની ઉપસ્થીતીમાં મંડપ સ્થંભ પુજન વિધ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે યજમાન જયંતિલાલ જે કાચવાળા સહીત  શ્રીનાથજી ધ્વજાજી આરોહણ મહોત્સવની વિવિધ કમિટીના સભ્યો વિશેષ હાજર રહ્યા હતા. શ્રીનાથજી ધ્વજાજી આરોહન મહોત્સવ અંતર્ગત શ્રીનાથજી મહાત્મય કથા સહીત વિવિધ ધાર્મિક આયોજન તા.૫ જૂન થી ૮ જૂન સુધી રાખવામાં આવેલ છે જેનો લાભ લેવા માટે યજમાન પરિવાર સહીત શ્રી ગીરીરાજધામની કમીટી દ્વારા સમગ્ર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયન ને આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે. 

GIRI3GIRI4

GIRIRAJ2.jpg

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: