આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

સંતરામ વડીલોના વૃંદાવન દ્વારા મગજના રોગોનો મફત કેમ્પ યોજાશે.


camp

ઉમરેઠ સંતરામ મંદિર સંચાલીત વડીલોના વૃંદાવન દ્વારા આગામી ૨૯.૪.૨૦૧૯ને સોમવારના રોજ સવારે ૧૧ થી ૫ કલાક સુધી મગજના રોગોના દર્દીઓ માટે મફત સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કેમ્પમાં નડીયાદની પાર્થ મગજની હોસ્પિટલની ટીમ દ્વારા સેવા આપવામાં આવશે કેમ્પમાં દર્દીઓને પાંચ દિવસની દવા પણ મફત આપવામાં આવશે. કેમ્પમાં અગાઉથી નામ નોંધાવવા માટે દિપકભાઈ ચોકસી, મહેશભાઈ (શંભુભાઈ),નવનીતભાઈ સોની,બીપીનભાઈ ચોકસીનો સંપર્ક કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે. કેમ્પમાં વહેલા તે પહેલાના ધોરણે માત્ર ૫૦ દર્દીઓને લાભ આપવામાં આવશે જેથી અગાથી સંતરામ વડીલોના વૃંદાવનના ઉપરોક્ત સભ્યોનો ઉમરેઠ તેમજ આજુબાજુના ગામના લાભાર્થીઓને નામ નોંધાવવા જણાવ્યું છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: