આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ – સર્વોદય સોસાયટી બહાર ભંગાર ભરેલો ટેમ્પો પલ્ટી માર્યો – ડ્રાઈવરનો બચાવ


tempo01tempo2

ગત મોડી રાત્રીના ઉમરેઠની સર્વોદય સોસાયટી બહાર ભંગાર ભરેલો આઈશર ટેમ્પો પલ્ટી મારતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. સદનસીબે સદર અકસ્માતમાં ડ્રાઈવરનો અદભુત બચાવ થયો હતો. ટેમ્પો ઉમરેઠ થી ડાકોર તરફ જઈ રહ્યો હતો તેવામા પલ્ટી મારતા આજૂબાજૂ ઉભેલા લોકો આવીને ડ્રાઈવરને ટેમ્પાની બહાર નિકાળ્યો હતો.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: