આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ – પેટ્રોલ પંપ પર સી.એન.જી ગેસ પૂરવઠો પુરો પાડવા રીક્ષા ચાલકોની રજૂઆત.


ઉમરેઠ ઓડ ચોકડી પાસે આવેલા પેટ્રોલ પંપ પર સી.એન.જી ગેસ ઉપલબ્ધ હોય છે, પરંતુ તાજેતરમાં પેટ્રોલ પંપ પર એચ.પી.સી.એલ ના સેલ્સ ઓફિસર દ્વારા પંપનું નિરીક્ષક કરવામાં આવ્યું હતુ જેમાં પંપ પર સી.એન.જી પુરનાર સ્ટાફ દ્વારા હેલ્મેટ અને સેફ્ટી શુઝ ન પહેરેલા હોવાને કારણે સી.એન.જી પુરવઠો બંધ કરી દીધો હતો, ત્યાર બાદ પંપ સંચાલકો દ્વારા સી.એન.જી પુરનાર સ્ટાફને તાબળતોબ સેફ્ટી હેલ્મેટ અને સુઝ પહેરવા કડક નિર્દેશ પણ આપી દીધા હતા જેનું હવે ચુસ્ત રીતે પાલન પણ થઈ રહ્યું હોવા છતા લગભગ સાત દિવસ થી ઉમરેઠના પેટ્રોલ પંપ પર સી.એન.જી ગેસ પુરવઠો આપવામાં આવતો નથી જેથી આજે ઉમરેઠના રીક્ષા ચાલકો દ્વારા ઉમરેઠ તાલુકા મામલતદાર જે.પી.દવેને રજૂઆત કરી સદર મુદ્દે દખલ કરી યોગ્ય સ્તરે રજૂઆત કરવા જણાવ્યું હતું. રીક્ષા ચાલકોને રજૂઆત ને સ્વીકારી ઉમરેઠ તાલુકા મામલતદાર જે.પી.દવેએ સદર રજૂઆત ઉચ્ચ સ્તરે મોકલી આપી તેમાં ઘટતુ કરવા સકારાત્મકતા દાખવી હતી. વધુમાં ઉમરેઠના રીક્ષા ચાલકોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ઉમરેઠ તો શું મોટા ભાગના સી.એન.જી પંપ પર ફીલર દ્વારા હેલ્મેટ નથી પહેરવામાં આવતા, માત્ર એક્કલ દુક્કલ પંપ પરજ હેલ્મેટ અને સેફ્ટી સુઝ પહેરવામાં આવે છે તો માત્ર ઉમરેઠના પંપ ઉપર જ કાર્યવાહી કેમ કરાય છે, જાણી જોઈ ઉમરેઠના સી.એન.જી કીટ ધરાવતા રીક્ષા અને કારચાલકોને હેરાન કરવામાં આવતા હોવાનો તેઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો. એક તરફ ચુંટણી નજદિક આવી રહી છે ત્યારે જ ઉમરેઠના એક માત્ર સી.એન.જી પંપ પર સી.એન.જી પુરવઠો ખોરવાતા પુરવઠા વિભાગ દ્વારા પણ સદર સી.એન.જી સ્ટેશન પર પુરવઠો પૂર્વવત થાય તે માટે ચક્રોગતિમાન થયા હોવાનું સૂત્રો દ્વારા માહીતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે.

ઉમરેઠમાં સી.એન.જી ગેસ પુરવઠો કંપની દ્વારા પૂર્વવત કરવામાં આવે તે માટે આણંદ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી ગોપાલભાઈ બામણીયાએ કંપનીના સેલ્સ એરીયા મેનેજરને વાત કરી સત્વરે સુરક્ષાની સમીક્ષા કરી યોગ્ય નિર્ણય લેવા માટે જણાવ્યું હતું, કંપની અને પંપના ટેક્નીકલ ઈશ્યુને કારણે સામાન્ય લોકોને તકલીફ ન પડે તે દિશામાં આગળ વધવા પણ તેઓએ સેલ્સ એરીયા મેનેજરને જણાવ્યું હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: