આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

સંતરામ મંદિર સંચાલિત બી.ડી.પટેલ જનરલ હોસ્પિટલ માં દર્દીઓને ફ્રુટ વિતરણ કરાયુ


One response to “સંતરામ મંદિર સંચાલિત બી.ડી.પટેલ જનરલ હોસ્પિટલ માં દર્દીઓને ફ્રુટ વિતરણ કરાયુ

  1. vyas72 October 30, 2018 at 5:17 pm

    Exclent

    Sent from my Samsung Galaxy smartphone.

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: