આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના ધારાસભ્યની રજૂઆતના પગલે એલી.ડી લાઈટ ની વિતરણ તેમજ રીપ્લેસમેન્ટ વ્યવસ્થા પૂર્વવત કરાઈ.


download.jpg

છેલ્લા કેટલાય સમય થી આણંદ જિલ્લાના તાલુકા મથકો ખાતે ઉજાલા યોજના અંતર્ગત આપવામાં આવતા એલ.ઈ.ડી બલ્બ ના વિતરણ તેમજ રીપ્લેસમેન્ટ અંગે વ્યાપક ફરિયાદો ઉઠી હતી. એમ.જી.વી.સી.એલ ની કચેરીઓમાં એલ.ઈ.ડી બલ્બ મેળવવા માટે તેમજ બદલાવવા માટે પ્રજાજનોએ ધરમ ધક્કા ખાવા પડતા હતા જેને પગલે ઉમરેઠ મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય ગોવિંદભાઈ પરમારે ઉર્જા મંત્રી સૌરભભાઈ પટેલને રજૂઆત કરતા આણંદ જિલ્લામાં તાલુકા મથકો ખાતે એલ.ઈ.ડી બલ્બ વિતરણ વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત રીતે થાય તે માટે તંત્ર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં ઉમરેઠ એમ.જી.વી.સી.એલના સુત્રો તરફ થી જાણવા મળ્યું હતુ કે, ઉમરેઠ એમ.જી.વી.સી.એલ કચેરી ખાતે એલ.ઈ.ડી.બલ્બ વિતરણ તેમજ રીપ્લેસમેન્ટ જેવા કાર્યો યોગ્ય રીતે કરવામાં આવી રહ્યા છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: